Oáza klidu
v Bedřichově
+420 731 411 863 Rezervace
Rezervace
+420 731 411 863 premier@jizerskehotely.cz

Všeobecné smluvní podmínky

 1. Rezervace ubytování se provádí písemně přes rezervační formulář, který je umístěn na webových stránkách www.hotelpremier.cz, nebo emailem na adresu premier@jizerskéhotely.cz
 2. Odesláním rezervačního formuláře není rezervace potvrzena. Rezervace ubytování a potvrzení ze strany hotelu je možné pouze písemně, tj. zpravidla e-mailem. Pokud je Vámi požadovaný pokoj či termín obsazen, bude Vám nabídnut termín náhradní, stejně tak jako jiná varianta pokoje.
 3. Rezervace písemně potvrzená recepcí hotelu je závazná pro obě smluvní strany.
 4. Pro akceptaci rezervace je hotel oprávněn požadovat zaplacení zálohové platby ve výši až 50% z předpokládané částky za ubytování.
 5. Host je povinen uhradit zálohu v uvedeném termínu splatnosti. Pokud tak neučiní, rezervace není platná.
 6. Zálohová platba se hradí bezhotovostně na základě zaslaných platebních údajů.
 7. Host je povinen uhradit doplatek za ubytování v průběhu pobytu, nejpozději v den odjezdu do 11.00 hod.
 8. V případě předčasného ukončení nebo přerušení pobytu bez zavinění hotelu nevzniká hotelu povinnost vrátit objednateli zaplacenou cenu pobytu ani její poměrnou část.
 9. Zrušení (storno)/změna příslušné rezervace - objednávky hotelové služby - musí být klientem provedeno vždy písemně, a to buď písemnou žádostí klienta doručenou na adresu hotelu nebo e-mailem klienta, doručeným na e-mailovou adresu hotelu. Dokladem o zrušení nebo změně rezervace (objednávky hotelové služby) je písemné potvrzení o zrušení nebo změně příslušné rezervace (objednávky hotelové služby) ze strany hotelu. 

Ubytování v hotelu

 1. Ubytování v den nástupu je možné od 14.00 hod. do 20.00 hod. Dřívější ubytování je možné, pouze po dohodě s hotelovou recepcí a to za poplatek 500,-Kč. Pozdější nástup je nutné ohlásit telefonicky nebo písemně recepci hotelu. Hosty bez předchozí potvrzené rezervace a hosty přijíždějící po 20.00 hod není bez předchozího ohlášení hotel povinen ubytovat.
 2. V den odjezdu je nutno opustit pokoj do 11.00 hod. Možnost pozdějšího opuštění pokoje je možná pouze po předchozí dohodě s hotelovou recepcí a to za poplatek 500,-Kč.
 3. Hosté jsou povinni při příjezdu předložit platný doklad totožnosti, podepsat registrační kart. Pokud se host neprokáže platným dokladem totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas), je hotel oprávněn ubytování hostu odmítnout s ohledem k zákonu o místních poplatcích pro české občany a k zákonu 314/2015 Sb pro zahraniční klienty.
 4. Hotel odpovídá za škodu na odložených věcech pouze v případě, že věci byly odevzdány některému z pracovníků hotelu do úschovy. Za ostatní odložené či zapomenuté věci hostů hotel neručí. Za klenoty, peníze a jiné cennosti hotel odpovídá bez omezení, pouze pokud byly uložené v hotelovém (nikoli pokojovém) trezoru, či převzaty hotelem do úschovy nebo pokud došlo ke škodě na nich jednáním pracovníka hotelu. Osobní trezory jsou zabudovány v pokojích. Rádi bychom Vás informovali, že hotel nenese odpovědnost za uschované věci v trezoru na pokoji či vlastním osobním trezoru. Instrukce k obsluze trezoru jsou uložené uvnitř.
 5. Hosté jsou povinni dodržovat noční klid od 22 do 8 hodin ​
 6. Ubytování se psem je možné pouze po předchozí domluvě.
 7. Pokud se u nás chcete ubytovat se zvířetem, věnujte prosím pozornost záložce "Ubytování se psy a chlupáči"
 8. V ceně ubytování je na každý den zahrnut kredit  250,-KČ /1 osoba do hotelové restaurace.
 9. Kredity se nesčítají a nelze je přesouvat do dalšího dne.                                             

 

Storno podmínky

 1. Storno podmínky se vztahují na zrušení rezervace ze strany klienta.
 2. Pokud klient zruší rezervaci méně než 10 dní před příjezdem, činí storno poplatek 25% z ceny rezervace.
 3. Při zrušení méně než 14h před příjezdem, činí storno poplatek 100% z ceny rezervace.
 4. Zrušení potvrzené rezervace – dárkový certifikát V případě zrušení Vaší potvrzené rezervace 7 dní a méně před plánovaným příjezdem Váš dárkový certifikát pozbývá platnosti.
 5. Hotel si vyhrazuje právo na změnu storno podmínek v případě, že rezervace bude provedena dříve nežli 15 dní před příjezdem. V takovém případě bude host o stornopodmínkách informován hotelovou recepcí prostřednictvím e-mailové komunikace.

GDPR

Firma JF HOTELS  prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu a nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či nijak zneužity. Osobní informace jsou shromažďovány z obchodních, logistických, statistických a marketingových důvodů.Při nakládání s osobními daty se provozovatel zavazuje řídit zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a Nařízení Evropského parlamentu a rady EU 2016/679. Pokud nastane obchodní případ, kdy je nutné předat osobní informace zákazníka dodavateli (např. při vystavení “Záručního listu”), se provozovatel zavazuje, že tyto informace předá až po předchozím odsouhlasení daným zákazníkem. Bez souhlasu není možné jakékoliv informace osobního charakteru předávat

 

Informační oznámení EET

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48hodin.